BTW

Bij handelstransacties dringen de dwingende BTW bepalingen zich op. De fiscale administraties kijken nauwgezet toe op de naleving, en stellen hoge boetes bij de minste misstap. Voor ondernemingen en zaakvoerders is de correcte naleving van de BTW-reglementering dan ook cruciaal en dit zeker bij grensoverschrijdende transacties. Gegeven de complexiteit van de wetgeving, is hier in Uw interesse bijzondere specialisatie vereist.

  • BTW FAQ
  • Procedure, scholing en compliance
  • Aangiftes / Contact met administratie

 

BTW FAQ

In welk land vindt de BTW dienst of BTW levering plaats? Is er sprake van invoer BTW? Wat is de BTW maatstaf van heffing? Is BTW verlegging mogelijk? Komt BTW driehoeksverkeer tot stand? Welke BTW formaliteiten zijn te voldoen? Welke factuurgegevens zijn BTW essentieel? De BTW vragen bij internationale transacties, intracommunautaire handelingen en invoer zijn legio. Elk specifiek BTW probleem kent daarbij zijn eigen bijzondere oplossing. BTH reikt U de passende antwoorden aan.

 

Procedures, scholing en compliance

BTH kan de gehele BTW transactieprocedure met U doorgaan. Wij zorgen voor ondersteuning, passend advies en structurering. BTH helpt U Uw BTW problemen naar oplossingen om te zetten. Hiertoe kunnen wij ook in en uit huis BTW seminaries bieden, waarbij inzicht in de BTW complexiteit wordt geboden.

 

Aangiftes / Contact met administratie

Wij treden voor U op naar de BTW administratie, en zorgen voor Uw belangenbehartiging. Wij waken op de nodige registraties, formaliteiten en aangiftes. Hierbij is het ons uiterst belangrijk gericht voor U te werk te gaan en steeds de voor U nuttigste weg te kiezen.