Personenbelasting

De Belgische fiscale administratie voorziet in een bijzonder belastingstelsel voor kaderleden of bestuurders met een buitenlandse nationaliteit.

De onder het statuut voor buitenlandse kaderleden vallende expats genieten bijzondere fiscale voordelen en worden voor de belastingen als niet Belgisch inwoner beschouwd. De buitenlandse kaderleden hebben recht op een belastingvrije vergoeding voor de door de tewerkstelling in België veroorzaakte werkelijke en redelijke meeruitgaven Daarnaast worden bezoldigingen in verband met de buiten België gepresteerde dagen in België niet belastbaar gesteld (foreign travel exclusion).

BTH biedt U hier graag verdere concrete informatie en kan de nodige formaliteiten en aanvragen tot toekenning van het Expat gunstregime voor U vervullen.