Vennootschapsbelasting

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid die in België hun maatschappelijke zetel hebben, vallen onder de Belgische vennootschapsbelasting. In principe heft België daarbij belasting op het wereldwijde inkomen. Het algemene belastingtarief bedraagt 33,99%.

Verliezen zijn onbeperkt in tijd verrekenbaar. Anders dan in Nederland kent België echter geen achterwaartse verliesverrekening ('carry back'). Verliesverrekening vindt steeds voorwaarts plaats ('carry forward'). Opgepast! Bij een overname of verandering van controle van een vennootschap kan het recht tot verliesverrekening worden beperkt. Het recht blijft daarentegen onaangetast indien de overname voldoet aan reële economische of financiële behoeften. Hieromtrent kan voorafgaand een ‘ruling’ worden aangevraagd.

Een interessant fiscaalvoordeel in België vormt nog steeds de ‘notionele intrest aftrek’, dit is de mogelijkheid tot het in aftrek brengen van een fictieve rente op het eigen vermogen. Eventueel van interesse voor U? BTH helpt het U uit zoeken!